สังคมศึกษาฯ ชั้น ม.3 หลักสูตรฯ พ.ศ.2551

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี

โครงสร้างรายวิชา

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้การเมืองการปกครอง
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้การเมืองการปกครอง

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เศรษฐศาสตร์น่ารู้
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เศรษฐศาสตร์น่ารู้

แผนกาจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ชีวิตพอเพียง
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ชีวิตพอเพียง

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พัฒนาการของมนุษยชาติ
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พัฒนาการของมนุษยชาติ

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วิถีแห่งการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วิถีแห่งการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง


บรรณานุกรม

แหล่งที่มา บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

โฆษณา

4 comments on “สังคมศึกษาฯ ชั้น ม.3 หลักสูตรฯ พ.ศ.2551

 1. เรียนคุณครูสายพิน
  ผมมีโอกาสเข้ามาเว็บไซต์ของท่าน ขอบคุณแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาครับ ผมขอขอบคุณท่านอย่างสูง
  เคารพ
  วิเชฐชัย ไชยทุม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

  • การมุ่งมั่นพัฒนานักเรียน ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักาะในศตวรรษที่ 21` เราต้องพัฒนานักเรียนไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะโลกปัจจุบันเป็นสิ่งที่ท้าทายและน่ากลัว สำหรับเด็กๆคะ
   ครูสายพิน วงษารัตน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s