โลกร่วมสมัย

โครงสร้างรายวิชา

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โลกร่วมสมัยในคริสต์ศตวรรษที่ 21

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความขัดแย้ง ความร่วมมือ และกลุ่มก่อการร้ายระหว่าง

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s