ภูมิศาสตร์

การจัดการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือและข้อมูลทางภูมิศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้  การเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  สภาพทางภูมิศาสตร์ของโลก
แผนการจัดการเรียนรู้  การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนการจัดการเรียนรู้  การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การจัดการวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนการจัดการเรียนรู้  การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนการจัดการเยนรู้  การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเฉพาะกรณี
แผนการจัดการเรียนรู้  การเรียนรู้

แหล่งที่มา  สำนักพิมพ์แม็ค จำกัดภาวะโลกร้อน

  

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s