ประวัติศาสตร์โลก

โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์โลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติศาสตร์และวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อารยธรรมตะวันออก

แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ

แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พัฒนาการของยุโรปยุคกลาง

แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่

แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  ยุคสงครามร้อน สงครามเย็น

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s