ผลงานวิชาการ

ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น 
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส43102 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551    
 

บทคัดย่อ

กิตติกรรมประกาศ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

คลิก  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

นางสายพิน  วงษารัตน์

โฆษณา

4 comments on “ผลงานวิชาการ

  1. เป็นอุปการะต่อการนำไปสอนได้เป็นอย่างมากครับ คุณครูทำได้ดีแล้ว กระผมจะขอน้อมรับ มีความเมตตาที่คุณครูรุ่นใหม่นำความรู้มาเผยแพร่ ขอกราบขอบคุณอีกครั้งบุญใดกุศลใดที่ครูทำขอให้สมปรารถนาทุกประการนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s